Bescherming van de persoonlijke levenssfeer


Persoonsgegevens


Het verstrekken van persoonsgegevens in het kader van de verkoop op afstand is verplicht aangezien deze informatie noodzakelijk is om de bestellingen te verwerken en te leveren, alsook om de facturen op te stellen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Als deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling zonder meer afgewezen. Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is over de verwerking van de op de site verzamelde persoonsgegevens een verklaring gedaan aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De gebruiker/koper beschikt op elk moment over het recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. De gebruiker/koper heeft het recht de gegevens in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten verbeteren. Bovendien kan de gebruiker/koper op elk moment vragen dat zijn/haar persoonsgegevens uit het bestand van SaniDepot.be verwijderd worden. Hiervoor dient de gebruiker/koper een brief te sturen vergezeld van een recto-verso fotokopie van zijn identiteitskaart naar:

Vadevok bvba 
De Goudvink 30 
2970 ’s Gravenwezel 
België
 

Cookies


De site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat op de harde schijf van de computer van de gebruiker wordt opgeslagen. Cookies verschaffen informatie over vorige bezoeken van de gebruiker aan de site. SaniDepot.be gebruikt cookies alleen om de aan de gebruiker voorgestelde dienst te personaliseren. Het staat de gebruiker vrij zijn/haar computer voor cookies te blokkeren door zijn webbrowser daartoe in te stellen. In dat geval heeft de gebruiker niet langer de mogelijkheid om de dienst die SaniDepot.be via de site aanbiedt te personaliseren.


Webbanners


Bepaalde webpagina´s van de site bevatten soms elektronische afbeeldingen of ‘webbanners’, waarmee het aantal bezoekers van de pagina wordt geteld. Deze webbanners kunnen door bepaalde van onze partners worden gebruikt, met name om de doelmatigheid van bepaalde reclameuitingen te meten en te verbeteren. De inlichtingen die via deze banners worden verkregen zijn volledig anoniem en maken het alleen mogelijk statistieken te verzamelen over de bezoekfrequentie van bepaalde pagina´s van de site om de gebruikers van onze site beter te bedienen.


Foto’s


Alle foto’s op de site zijn de exclusieve eigendom van SaniDepot.be, ofwel onder vergunning, ofwel afkomstig van leveranciers of verenigingen mits uitdrukkelijke toestemming.
Laden
Laden